City Hall Seniors Living Internal Business Visiting Online Services Business Crossing Guards Living Living City Hall PACAC Geomatics/Mapping Mayor's Action
Committee
Emergency & Risk Management Accessibility Transit Search Wellness Centre FAQ Sitemap Contact Us Living Living News Living Election Wall of Honour Business
City online image
   
Reduce Text Size Reset Text Size Increase Text Size

peterborough.ca in Romanian

English Român

Please note: By selecting to proceed in Romanian, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Vă rugăm să reţineţi: Prin selectarea să procedeze în limba română, porţiuni ale oraşului Peterborough a site-ului va fi tradusă în mod automat.

City of Peterborough oferă link-ul la acest serviciu de traducere strict ca un avantaj pentru utilizatorii care preferă www.peterborough.ca de serviciu într-o limbă supleant. The City nu operează sau de control, de revizuire, aprobă sau de a aproba prevederile acestui serviciu şi nu este responsabil pentru ele.

Normele, politicile (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare de la Google TranslateTM vi se aplice în timp ce pe site-ul lor şi a oraşului nu va fi responsabil pentru informaţiile furnizate de tine.

Este posibil să existe discrepanţe în traducerile din versiunile originale în limba română. Dacă există discrepanţe între informaţiile oferite pe site-ul oraşului în limba engleză şi traducerea acestei informaţii, versiunea în limba engleză pe site-ul City's vor guverna. Orice astfel de discrepanţe nu sunt obligatorii şi sunt de nici un efect juridic.

Utilizarea serviciului de traducere este în pericol, singura dumneavoastră şi oraşul Peterborough nu va fi responsabil sau răspunzător pentru orice daune care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a folosi, acest serviciu, inclusiv traducerea site-ului City's pe care le oferă.

Acest serviciu este conceput pentru a funcţiona cel mai bine în Firefox, Opera, Chrome, Safari sau Internet Explorer V7 şi browsere mai mare.

Prin selectarea unui pentru a proceda la Google TranslateTM, sunteţi de acord cu aceste declaraţii şi termeni de utilizare.

Se procedează în limba românăTranslate Icon