Main Navigation

Peterborough Social Services in Dutch

English

Nederlands

Please note: By selecting to proceed in Dutch, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Let op: Door te kiezen om verder te gaan in het Nederlands, zullen delen van de stad Peterborough website worden automatisch vertaald.

De stad Peterborough verstrekt de link naar deze vertaling dienst strikt als een gemak voor de gebruikers van dienst www.peterborough.ca die liever in een andere taal. De Stad werkt niet of controle, toetsing, steunen of goedkeuren van de bepalingen van deze dienst en is niet verantwoordelijk voor hen.

Voorschriften, het beleid (waaronder privacy-beleid) en de werkwijze van Google TranslateTM op u van toepassing, terwijl op hun site en de stad is niet verantwoordelijk voor informatie aan u verstrekt.

Er kunnen verschillen in de vertalingen van de originele Engels versies. Als er verschillen zijn tussen de informatie op de website van de stad in het Engels en de vertaling van deze informatie, wordt de Engels versie op de website van de stad regeren. Dergelijke verschillen zijn niet bindend en zijn van geen rechtsgevolg.

Gebruik van de vertaaldienst is op uw eigen risico en de stad Peterborough is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van, of niet kunnen gebruiken van deze dienst, inclusief de vertaling van de website van de stad die ze leveren.

Deze service is ontworpen om het beste werken in Firefox, Opera, Chrome, Safari of Internet Explorer v7 en hoger browsers.

Door het selecteren van een over te gaan naar Google TranslateTM, accepteert u deze verklaringen en de wijze van gebruik.
Ga in het NederlandsTranslate Icon