City Hall Seniors Living Internal Business Visiting Online Services Business Crossing Guards Living Living City Hall PACAC Geomatics/Mapping Mayor's Action
Committee
Emergency & Risk Management Accessibility Transit Search Wellness Centre FAQ Sitemap Contact Us Living Living News Living Election Wall of Honour Business
City online image
   
Reduce Text Size Reset Text Size Increase Text Size

peterborough.ca in Swedish

English Svenska

Please note: By selecting to proceed in Swedish, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Observera: Genom att välja att gå på svenska, kommer delar av staden Peterborough webbplats automatiskt översättas.

Staden Peterborough ger länken till den här översättningstjänst strikt som en bekvämlighet för användarna av www.peterborough.ca som föredrar tjänst på ett annat språk. Staden fungerar inte eller kontrollera, granska, godkänna eller godkänna bestämmelserna i denna tjänst och är inte ansvarig för dem.

Regler, riktlinjer (inklusive integritetsskyddspolicy) och verksamhetsregler för Google TranslateTM gäller för dig med på sin webbplats och staden ansvarar inte för information som ges till dig.

Det kan finnas skillnader i översättningarna från den ursprungliga engelska versionen. Om det finns några skillnader mellan informationen på stadens webbplats på engelska och översättningen av denna information, skall den engelska versionen på stadens webbplats styra. Sådana avvikelser är inte bindande och har ingen rättsverkan.

Användning av översättningstjänster sker på egen risk och staden Peterborough kommer inte att vara ansvarigt för eventuella skador som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda den här tjänsten, inklusive översättning av stadens hemsida att de tillhandahåller.
Denna tjänst är utformad för att fungera bäst i Firefox, Opera, Chrome, Safari eller Internet Explorer v7 och högre webbläsare.

Genom att välja en att gå till Google TranslateTM, accepterar du dessa uttalanden och användningsvillkor.

Fortsätt på svenskaTranslate Icon