City Hall Seniors Living Internal Business Visiting Online Services Business Crossing Guards Living Living City Hall PACAC Geomatics/Mapping Mayor's Action
Committee
Emergency & Risk Management Accessibility Transit Search Wellness Centre FAQ Sitemap Contact Us Living Living News Living Election Wall of Honour Business
City online image
   
Reduce Text Size Reset Text Size Increase Text Size

peterborough.ca in Norwegian

English Norsk

Please note: By selecting to proceed in Norwegian, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Merk: Ved å velge å fortsette i norsk, vil deler av byen Peterborough nettstedet automatisk bli oversatt.

The City of Peterborough leverer lenke til denne oversettelsestjeneste strengt som en tjeneste for brukere av www.peterborough.ca som foretrekker tjenesten på et annet språk. The City virker ikke eller kontroll, vurdering, godkjenner eller godkjenner bestemmelsene i denne tjenesten og er ikke ansvarlig for dem.

Regler, retningslinjer (herunder retningslinjer) og operasjonelle prosedyrer for Google TranslateTM kan gjelde for deg mens du på nettstedet deres, og byen vil ikke være ansvarlig for informasjon gitt til deg.

Det kan være avvik i oversettelser fra den opprinnelige engelsk versjon. Hvis det er noen avvik mellom informasjonen på Citys hjemmeside på engelsk og oversettelsen av denne informasjonen, skal den engelske versjonen på byens nettsted styre. Eventuelle slike avvik er ikke bindende og har ingen rettsvirkning.

Bruk av oversetting skjer på egen risiko og City of Peterborough vil ikke være ansvarlig for skader som oppstår ved bruk av eller manglende evne til å bruke denne tjenesten, inkludert oversettelse av Citys hjemmeside at de gir.

Denne tjenesten er utviklet for å fungere best i Firefox, Opera, Chrome, Safari og Internet Explorer v7 og nyere nettlesere.

Ved å velge å fortsette til Google TranslateTM, aksepterer du disse påstandene og bruksbetingelsene.

Fortsett på norskTranslate Icon