City Hall Seniors Living Internal Business Visiting Online Services Business Crossing Guards Living Living City Hall PACAC Geomatics/Mapping Mayor's Action
Committee
Emergency & Risk Management Accessibility Transit Search Wellness Centre FAQ Sitemap Contact Us Living Living News Living Election Wall of Honour Business
City online image
   
Reduce Text Size Reset Text Size Increase Text Size

peterborough.ca in Finnish

English Suomen

Please note: By selecting to proceed in Finnish, portions of the City of Peterborough website will be automatically translated.

The City of Peterborough is providing the link to this translation service strictly as a convenience for users of www.peterborough.ca who prefer service in an alternate language. The City does not operate or control, review, endorse or approve the provisions of this service and is not responsible for them.

Rules, policies (including privacy policies) and operating procedures of Google TranslateTM may apply to you while on their site and the City will not be responsible for information provided to you.

There may be discrepancies in the translations from the original English versions. If there are any discrepancies between the information provided on the City's website in English and the translation of that information, the English version on the City's website shall govern. Any such discrepancies are not binding and are of no legal effect.

Use of the translation service is at your sole risk and the City of Peterborough will not be responsible or liable for any damages arising from use of, or inability to use, this service, including the translation of the City's website that they provide.

This service is designed to work best in Firefox, Opera, Chrome, Safari or Internet Explorer v7 and higher browsers.

By selecting to proceed to Google TranslateTM, you accept these statements and terms of use.

Huomaa: Jos valitset edetä Suomen osia kaupungin Peterborough sivuston automaattisesti kääntää.

Kaupunki Peterborough tarjoaa linkki tähän käännöspalvelu tiukasti mukavuutta käyttäjille www.peterborough.ca jotka haluavat palvelua muulla kielellä. Kaupunki ei toimi tai valvoa, tarkistaa, hyväksyä tai hyväksyä tämän palvelun, eikä se ole vastuussa niistä.

Säännöt, menettelytavat (mukaan lukien tietosuojakäytäntöihin) ja toimintaohjeet Google TranslateTM ehkä koske sinua, kun niiden päällä ja kaupunki ei ole vastuussa tietojen sinulle.

Voi olla eroja käännöksiä alkuperäisestä Englanti versiot. Onko eroja tiedot Kaupungin verkkosivuilla Englanti ja käännöksen tietojen, Englanti version Kaupungin verkkosivuilla on hallita. Kaikki tällaiset erot eivät ole sitovia eikä niitä ole oikeusvaikutuksia.

Käytä Käännöspalveluihin on yksinomaan omalla vastuullasi ja kaupunki Peterborough ei ole vastuussa tai vastuussa vahingoista, jotka johtuvat käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tätä palvelua, myös käännös kaupungin verkkosivuilla, että ne tarjoavat.

Tämä palvelu on suunniteltu toimimaan parhaiten Firefox, Opera, Chrome, Safari ja Internet Explorer V7 ja korkea selaimissa.

Valitsemalla edetä Google TranslateTM, voit hyväksyä nämä lausunnot ja käyttöehdot.

Edettävä SuomenTranslate Icon